top of page
Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η Recoveriescorp σέβεται και υποστηρίζει τα δικαιώματά σας για προστασία της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τις Αυστραλιανές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (APPs) που περιέχονται στον νόμο περί απορρήτου του 1988.  Όσον αφορά το απόρρητο, το recoveriescorp τηρεί τις APP που εισήχθησαν το 2012.

Αυτή η πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

 

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες για εμένα διατηρεί το recoveriescorp;

Οι πληροφορίες που συλλέγει το recoveriescorp ρυθμίζονται από το νόμο. Το Recoveriescorp μπορεί να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς, αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Όνομα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατείχαν προηγουμένως

 • Ημερομηνια γεννησης

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Επάγγελμα και εργασιακή κατάσταση

 • Οποιαδήποτε πληροφορία μας έχετε δώσει κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων που η νομοθεσία μας επιτρέπει να καταγράφουμε

 • Πληροφορίες σχετικές με την αξιολόγηση ή την επιβολή αξιώσεων εναντίον σας ή άλλου ατόμου από τους πελάτες μας

 • Αριθμοί άδειας οδήγησης και άλλοι σχετικοί αριθμοί αναφοράς ταυτότητας με φωτογραφία

 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας

 • Πληροφορίες προεπιλογής, απόφασης, πτώχευσης

 • Διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαμεσολαβητή και τα αποτελέσματά τους

 

3. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Απευθείας από εσάς όταν παρέχετε πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω επιστολών που αποστέλλετε ή όταν υποβάλλετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του ιστότοπού μας, φαξ ή email ή μέσω εντύπων που σας αποστέλλουμε για συμπλήρωση.

 • Από τρίτα μέρη, όπως οι πελάτες μας, τα γραφεία αναφοράς πιστώσεων ή οι αντιπρόσωποί σας και άλλοι με τους οποίους ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή.

 • Από δημοσίως διαθέσιμες πηγές πληροφοριών.

 

4. Ασφάλεια και Διαχείριση Πληροφοριών

Η Recoveriescorp είναι αφοσιωμένη στη διατήρηση της υψηλότερης ποιότητας πληροφοριών καθώς και στη διασφάλιση ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε προστατεύονται σε συστήματα που είναι πιστοποιημένα ως συμβατά με το ISO 27001.  

 

5. Τι κάνει το recoveriescorp με τα προσωπικά μου στοιχεία;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς:

 • για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας

 • για να βοηθήσουμε στην αξιολόγηση και την επιβολή αξιώσεων εκ μέρους των πελατών μας εναντίον σας ή τρίτων

 • να παρέχει υποστήριξη πελατών και να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις

 • για την εσωτερική μας διοίκηση, σχεδιασμό και λειτουργία.

Η Recoveriescorp μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε άτομο της κανονικής διοίκησης της επιχείρησής μας, όπως για επεξεργασία δεδομένων, εκτύπωση ή ταχυδρομική αποστολή και πρόσληψη δικηγόρων για τη δίωξη αξιώσεων. Η Recoveriescorp μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει πληροφορίες όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο να το πράξει. 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την recoveriescorp θα χρησιμοποιηθούν και θα αποκαλυφθούν σε υπαλλήλους της recoveriescorp στην Αυστραλία και, όπου επιτρέπεται βάσει σύμβασης, στους υπαλλήλους μας στα Φίτζι και τη Νότια Αφρική, των οποίων τα καθήκοντα απαιτούν να τα χρησιμοποιούν. Οι υπάλληλοι που θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας εκπαιδεύονται στην προστασία: χειρισμό, χρήση, διαχείριση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με τον Νόμο περί απορρήτου του 1988.

 

6. Ανοιχτότητα

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς γράφοντας στον "Υπεύθυνο Απορρήτου" στην παρακάτω διεύθυνση.  Όπου διατηρούμε πληροφορίες στις οποίες έχετε δικαίωμα πρόσβασης, θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε μια κατάλληλη σειρά επιλογών ως προς τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, τότε μπορείτε να ζητήσετε την τροποποίησή τους.  Θα εξετάσουμε εάν οι πληροφορίες απαιτούν τροποποίηση.  Εάν δεν συμφωνούμε ότι υπάρχουν λόγοι για τροποποίηση, τότε θα προσθέσουμε μια σημείωση στα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώνει ότι διαφωνείτε με αυτά.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη μεταχείριση του απορρήτου σας από την recoveriescorp, θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση privacyofficer@recoveriescorp.com.au ή γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Recoveriescorp
Τ.Θ. 13159
Νομικά Δικαστήρια
Μελβούρνη VIC 8010

 

7. Διάθεση Πληροφοριών

Το Recoveriescorp διατηρεί όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται για τουλάχιστον 7 χρόνια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως είναι απαραίτητο για τις επιχειρηματικές μας πρακτικές και για τη συνεχή διαχείριση αρχείων.

 

8. Αποποίηση ευθύνης

Σε αυτήν την πολιτική, τα "προσωπικά στοιχεία" έχουν την ίδια έννοια με τον Νόμο περί απορρήτου του 1988. Αυτή η πολιτική αντιπροσωπεύει την πολιτική μας στις 12 Μαρτίου 2014.  Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό.  Παρόλο που σκοπεύουμε να τηρούμε αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή, από καιρό σε καιρό μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο ή επιθυμητό να ενεργούμε εκτός της πολιτικής.  Η Recoveriescorp μπορεί να το πράξει, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν άλλων ισχυόντων συμβατικών δικαιωμάτων που έχετε και τυχόν θεσμοθετημένων δικαιωμάτων που έχετε βάσει του νόμου περί απορρήτου ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

bottom of page